Sessió Informativa sobre les pràctiques internacionals

El Departament de Inserció Laboral de BAU  organitza, anualment, una sessió Informativa sobre les pràctiques a l’estranger. Per tal de conèixer en detall el programa Erasmus i poder resoldre dubtes relacionats.

DESTINATARIS

Estudiants del Grau en Disseny i Màster Universitari.

DATES

Dimecres 4 de març del 2020

La sessió s’ofereix anualment a partir del segon semestre.

LLOC

Aula Polivalent (Edifici A)

HORARI

De 14 a 15h

INSCRIPCIÓ

Mitjançant formulari electrònic 

A CÀRREC DE

Núria Costa

Pràctiques Internacionals / International placements
Servei de Carreres Professionals / Careers Service

Universitat de Vic

PREU

Gratuït