Requisits per fer pràctiques externes mitjançant un CCE

Participació

 • Ser estudiant del Grau en Disseny amb matrícula vigent. Per les pràctiques curriculars a més cal estar matriculat a l’assignatura de Pràctiques Externes de 4rt curs.
 • Ser estudiant d’alguna titulació de Màster/Postgrau i tenir la matrícula del curs vigent.
 • Ser estudiant Erasmus i tenir la matrícula del curs vigent.

Durada dels CCE

 • Es podran realitzar com a mínim 150 hores de prácticas externes per la modalitat de les pràctiques curriculars i 65h per la modalitat de pràctiques extracurriculars.
 • Es podran realitzar com a màxim en totes les modalitats de pràctiques 900 hores per curs acadèmic (període comprès entre el 1 d’octubre d’un any fins el 30 de setembre de l’any següent).

Horari dels CCE

 • L’horari de les pràctiques ha de ser compatible amb l’horari lectiu de l’estudiant.
 • Durant el periode lectiu no es recomana fer més de 20h-30h/setmanals.
 • Durant els períodes no lectiu es pot pactar un horari més ampli però tenint en compte el màxim d’hores permeses per curs acadèmic.

Tutorització dels CCE

 • L’empresa on es fan les pràctiques s’ha de garantir que hi hagi un/a tutor/a que faci un seguiment efectiu de les pràctiques i sigui un professional proper a l’àmbit del disseny.

A tenir en compte

 • Els CEE deixen de tenir vigència automàticament en el moment que l’estudiant es titula i/o perd la vinculació amb BAU, encara que la data de fi sigui posterior.
 • Les empreses/institucions tenen la obligació de incloure en el règim de la seguretat social als estudiants amb els que tenen signat un conveni remunerat.
 • L’estudiant ha de disposar d’una assegurança d’accidents obligatòria.