Recomenacions

EL CURRÍCULUM
 • Ha de ser clar, breu, ben ordenat i sense faltes d’ortografia.
 • Els marges i espais han de ser generosos per tal de facilitar la lectura.
 • Totes les dades han de ser verídiques.
 • És important destacar els aspectes positius.
 • La fotografia, ha de ser de mida carnet, recent, de bona qualitat, i s’ha de posicionar al marge dret de la primera pàgina.
 • La informació es pot ordenar de manera cronològica o per temàtiques, segons convingui. Si es fa per odre cronològic, el més convenient és citar en primer lloc l’experiència més recent, ja que generalment serà la més rellevant a l’hora d’aconseguir una nova feina.
 • Cal destacar les aptituds i eliminar les dades supèrflues.
Fitxa d’anàlisi d’un currículum
 • A primera vista, dona una impressió impecable, de claredat i ordre?
 • La claredat del full (mecanografiat i fotocopiat), és perfecta?
 • El paper és de bona qualitat?
 • Els paràgrafs estan ben separats? Es respecten els espais?
 • S’han eliminat tots els retocs i correccions?
 • L’ortografia és correcta?
 • Les frases són curtes?
 • Totes les paraules utilitzades són senzilles i concretes?
 • Les dates s’expressen de la mateixa forma a tot el currículum?
 • S’ha exclòs tota la informació que pot ésser interpretada negativament?
 • S’ha expressat la “disponibilitat immediata”?
 
LA CARTA DE PRESENTACIÓ

La carta de presentació és un document independent del currículum que et convé escriure quan respons a una oferta de feina o et presentes a una empresa per despertar l’interès dels seus representants. Pot determinar que es llegeixin el teu currículum amb més deteniment i decideixin de convocar-te a una entrevista professional. Per tant, la carta ha d’enriquir el currículum i ha de subratllar els punts forts de la teva candidatura i el teu interès pel lloc o l’empresa a la qual t’adreces. Mira’n uns quants models d’exemple i segueix els suggeriments per a escriure-la.

L’ENTREVISTA</h5 id=”entrevista”> Per preparar una entrevista de feina, informa’t tant com puguis sobre l’empresa, revisa les característiques del lloc al qual optes, repassa el currículum i identifica les teves potencialitats com a candidat. Intenta preveure les preguntes que et poden fer i què respondràs. Durant l’entrevista, parla amb sinceritat, mira d’estar tranquil i demana els dubtes que tinguis.

 

Abans de l’entrevista:
 • Conèixer el Currículum propi.
 • Tenir presents els punts forts i els punts febles
 • Tenir dades de l’empresa
 • Recordar l’anunci i el perfil que es demana
Durant l’entrevista:
 • Tenir una actitud de confiança, de cordialitat, oferir una aparença agradable, ser sincers
 • Tenir cura del llenguatge corporal
 • Inicialment, tractament de vostè
 • Sigueu correctes. Parleu sempre amb educació i respecte de les vostres antigues feines, companys, superiors o empreses.
 • Cuideu el vostre aspecte personal, la manera de vestir, la higiene…El maquillatge i el perfum (si en feu servir) que no resultin excessius. La vostra imatge ha de ser coherent amb el lloc.
 • Sigueu puntuals, apagueu el mòbil
 • Vigileu els tics i la gesticulació excessiva. Aguanteu la mirada de l’entrevistador perquè denota interès pel que s’està escoltant, confiança, seguretat i franquesa
Després de l’entrevista
 • Avaluació de l’entrevista
 • Millorar els punts febles
MODELS </h5 </h5 id=”models”>>
•    Model CV cronològic  
•    Models cartes de presentació resposta a un anunci
•    Models cartes de presentació d’autocandidatura