Pràctiques externes/empreses

Informació per les empreses col·laborades per les pràctiques

Les empreses poden oferir pràctiques als estudiants del Grau en Disseny i del Grau en Belles Arts (curriculars o extracurriculars) o dels Màsters/Postgraus (extracurriculars) de BAU.

Marc legal

 

Les estades de pràctiques acadèmiques externes estan regulades per:

Modalitat de pràctiques

Dona d'alta aquí la teva oferta

Cal tenir en compte:

  • L’assegurança escolar en cas d’accident i responsabilitat civil és obligatòria.
  •  L’assegurança cobreix els estudiants espanyols menors de 28 anys en períodes d’un any, des del dia 16 de setembre fins al dia 15 de setembre de l’any següent.
  • Si l’estudiant té més de 28 anys, haurà de formalitzar una assegurança privada. A aquest efecte, BAU té signat un conveni amb VITAL SEGUROS.
  • És molt important que no es comencin les pràctiques abans que se signi el conveni, ja que l’estudiant no estaria cobert per l’assegurança.
  • Per la prevenció de riscos laborals  l’empresa on faràs les pràctiques és la responsable de fer-te arribar la informació necessària.