Pràctiques externes/empreses

Informació per les empreses col·laborades per les pràctiques

Les empreses poden oferir pràctiques als estudiants del Grau en Disseny i del Grau en Belles Arts (curriculars o extracurriculars) o dels Màsters/Postgraus (extracurriculars) de BAU.

Marc legal

 

Les estades de pràctiques acadèmiques externes estan regulades per:

Modalitat de pràctiques

 • Les pràctiques curriculars formen part del pla d’estudis dels graus i cal matricular-les en el 4rt curs. Per matricular-les has d’haver aprovat el 50% dels crèdits del teu grau i estar en condicions de iniciar en teu 7è semestre.
 • Són obligatòries pels graus de Disseny i de Belles Arts (6 ECTS)
 • Són optatives en el Màster Universitari (6 ECTS).
 • La durada de les pràctiques curriculars són 150h i s’han de fer en un únic conveni (no per acumulació de diferents convenis). 
 • Es poden reconèixer per experiència professional, sempre que puguis demostrar 3 anys d’experiència professional relacionada amb el grau.
 •  Les pràctiques es formalitzen mitjançant la tramitació d’un Conveni de Cooperació Educativa (CCE) previ a la incorporació a l’empresa.
 • No es podran reconèixer les pràctiques extracurriculars per pràctiques curricular a posteriori.
 • S’avaluen tenint em compte l’avaluació de l’empresa/institució,  l’Informe Final de pràctiques, l’Enquesta de satisfacció que hauràs de cumplimentar a la fi de les pràctiques i la tutoria amb el tutor de BAU.
 • L’horari de les pràctiques ha de ser compatible amb l’horari lectiu de l’estudiant.
 • Durant el periode lectiu no es recomana fer més de 20h-30h/setmanals.
 • Durant els períodes no lectiu es pot pactar un horari més ampli però tenint en compte el màxim d’hores permeses per curs acadèmic.
 • L’estudiant ha de disposar d’una assegurança d’accidents obligatòria.
 • L’empresa on es fan les pràctiques s’ha de garantir que hi hagi un/a tutor/a que faci un seguiment efectiu de les pràctiques i sigui un professional proper a l’àmbit del disseny.
 • Els CEE deixen de tenir vigència automàticament en el moment que l’estudiant es titula i/o perd la vinculació amb BAU, encara que la data de fi sigui posterior.
 • Les empreses/institucions tenen la obligació de incloure en el règim de la seguretat social als estudiants amb els que tenen signat un conveni.
 • Les pràctiques extracurriculars no formen part del pla d’estudis, per tant tenen caràcter optatiu. 
 • Per fer aquestes pràctiques cal tenir una matrícula vigent corresponent a l’any acadèmic en curs.
 • En finalitzar les pràctiques extracurriculars es recomanda emplenar la valoració final de pràctiques.
 • Les pràctiques es formalitzen mitjançant la tramitació d’un Conveni de Cooperació Educativa (CCE) previ a la incorporació a l’empresa.
 • No tenen cap tipus d’avaluació acadèmica.  
 • Es poden incloure en el Suplement Europeu del títol.
 • L’horari de les pràctiques ha de ser compatible amb l’horari lectiu de l’estudiant.
 • Durant el periode lectiu no es recomana fer més de 20h-30h/setmanals.
 • Durant els períodes no lectiu es pot pactar un horari més ampli però tenint en compte el màxim d’hores permeses per curs acadèmic.
 • L’empresa on es fan les pràctiques s’ha de garantir que hi hagi un/a tutor/a que faci un seguiment efectiu de les pràctiques i sigui un professional proper a l’àmbit del disseny.
 • Els CEE deixen de tenir vigència automàticament en el moment que l’estudiant es titula i/o perd la vinculació amb BAU, encara que la data de fi sigui posterior.
 • Les empreses/institucions tenen la obligació de incloure en el règim de la seguretat social als estudiants amb els que tenen signat un conveni.
 • És molt important que no es comencin les pràctiques abans que se signi el conveni, ja que l’estudiant no estaria cobert per l’assegurança. (veure apartat Assegurança escolar).

 

 • L’objectiu de la realització del treball de grau a l’empresa és la defensa del TFG/TFM. Per tant, les tasques d‟aquest conveni han d‟estar vinculades al TFG/TFM.
 • Requereixen un volum d’hores equivalents al nombre de crèdits (12ECTS).
 • El conveni de pràctiques, en aquest cas, ha de recollir les feines relacionades amb el TFG/TFM.

Vull formar part del llistat d'empreses per pràctiques curriculars


Dona d'alta aquí la teva oferta

Cal tenir en compte:

 • L’assegurança escolar en cas d’accident i responsabilitat civil és obligatòria.
 •  L’assegurança cobreix els estudiants espanyols menors de 28 anys en períodes d’un any, des del dia 16 de setembre fins al dia 15 de setembre de l’any següent.
 • Si l’estudiant té més de 28 anys, haurà de formalitzar una assegurança privada. A aquest efecte, BAU té signat un conveni amb VITAL SEGUROS.
 • És molt important que no es comencin les pràctiques abans que se signi el conveni, ja que l’estudiant no estaria cobert per l’assegurança.
 • Per la prevenció de riscos laborals  l’empresa on faràs les pràctiques és la responsable de fer-te arribar la informació necessària.