Gestiona la teva plaça de pràctiques

1.CV i Carta de presentació

Abans de començar el procés i els tràmits per realitzar pràctiques a l’estranger és imprescindible que tinguis el teu Currículum Vitae, portfoli i carta de presentació.

2. Cerca la teva plaça de pràctiques

Pots optar a una plaça de pràctiquesper diverses vies:
Places de pràctiques gestionades per la BAU: Consulta les ofertes de pràctiques gestionades des del Portal d'ofertes.
Places a proposta de l’estudiant: Pots cercar la teva pròpia plaça de pràctiques en una entitat o empresa. Les organitzacions valoren molt les persones proactives. Que no estiguin buscant candidats no significa que no tinguin un lloc per a tu.

3. Confirma la plaça de pràctiques

En el supòsit que t’hagis buscat la plaça de pràctiques, ja sigui cercant-la tu mateix/a o a través del portal d'ofertes , un cop la tinguis confirmada, fes emplenar el document “Projecte formatiu" a l’entitat d’acollida i fes-lo arribar al departament de pràctiques a través del correu insercio.laboral@bau.cat

4. Signa el conveni digitalment

Una vegada el departament de pràctiques reb la "Sol.licitud de pràctiques" gestionarà el conveni i l'enviarà a través de l'Adobe Sign per signar tant a l'entitat d'acollida com a l'estudiant.

5. A tenir en compte

Ja ho tens tot a punt per iniciar el teu període de pràctiques. Tingues en compte que abans de finalitzar les pràctiques curriculars hauràs d'haver fet una tutoria amb el tutor de BAU, emplenar l'Informe Final de pràctiques i el Qüestionari de Satisfacció. Si les pràctiques són extracurriculars no és necessari aquest tràmit.