Pràctiques externes

 

Pràctiques dels estudiants universitaris

Tots els estudiants del Grau en Disseny o de Màsters/Postgraus de BAU poden dur a terme un nombre determinat d’hores de pràctiques en institucions, organitzacions o empreses. Concretament, es poden realitzar un màxim de 900 hores per curs acadèmic des d’octubre a setembre.

Des del departament de pràctiques es gestiona la documentació per tal de formalitzar les pràctiques i s’ofereix intermediació entre els estudiants i les empreses per facilitar el contacte.

Marc legal

 

Les estades de pràctiques acadèmiques externes estan regulades per:

Modalitat de pràctiques

On puc fer pràctiques?

Àmbits on poder fer pràctiques:

  • Empreses i institucions privades i públiques (ajuntaments, Diputacions, ONGs, …)
  • Amb professionals i col·legis professionals
  • En grups de recerca
  • A nivell nacional i internacional (ERASMUS)

Troba aquí les teves pràctiques

Assegurança d'accidents

Cal tenir en compte:

  • L’assegurança escolar en cas d’accident i responsabilitat civil és obligatòria.
  •  L’assegurança cobreix els estudiants espanyols menors de 28 anys en períodes d’un any, des del dia 16 de setembre fins al dia 15 de setembre de l’any següent.
  • Si l’estudiant té més de 28 anys, haurà de formalitzar una assegurança privada. A aquest efecte, BAU té signat un conveni amb VITAL SEGUROS.
  • És molt important que no es comencin les pràctiques abans que se signi el conveni, ja que l’estudiant no estaria cobert per l’assegurança.
  • Per la prevenció de riscos laborals  l’empresa on faràs les pràctiques és la responsable de fer-te arribar la informació necessària.