Beques i concursos

Beca de col.laboració universitària

Qui les pot demanar? Els estudiants de BAU del Grau oficial de Disseny i els estudiants del Màster Oficial amb matrícula vigent. No poden demanar beques de col·laboració els alumnes de mobilitat procedents d’altres universitats.

Es tracta d’una beca que ofereix als estudiants la possibilitat de realitzar tasques de col·laboració a diferents àrees de BAU. Els estudiants reben a canvi un ajut econòmic que pot suposar el 60% de la matrícula total del curs. Les beques de col·laboració són una oportunitat de formació complementària, tant acadèmica com personal.

Existeixen 11 beques anuals, i generalment, tenen la durada d’un any acadèmic.

Les poden demanar els estudiants durant el mes de maig que és quan surt la convocatòria de la beca. Aquest s’atorga durant els mesos de juny-juliol.

Beca Santander de Pràctiques en Empreses

El programa de beques Santander-Crue-CEPYME és una iniciativa conjunta de Crue Universitats Espanyoles, Banc Santander i la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME) per tal de facilitar l’accés dels joves a el món laboral. Amb aquesta finalitat atorga beques per la realització de pràctiques en petites i mitjanes empreses i amb autònoms.

Característiques de les pràctiques

  • La inscripció en quan s’obri el periode es realitza en aquest enllaç becas-santander.com
  • Les pràctiques es duran a terme en jornada de 4 hores/dia.
  • Duració de les pràctiques és de 3 mesos. La data límit de finalització de les pràctiques serà el 30 de setembre.
  • Import de les beques: 300 €/mes brut

Participació dels estudiants

  • Tenir la condició d’estudiant matriculats en el curs vigent al Grau o Màster/Postgrau.
  • Tenir el 50% dels crèdits aprovats en el cas d’estudiants del Grau.
  • No haver participat amb anterioritat com estudiant receptor de beca en alguna convocatòria anterior del programa.
  • No mantenir relació contractual de caràcter laboral, de prestació de serveis o asimilable amb empresa, institució o entitat.
  • S’aplicaran preferentment les pràctiques d’estudiants que siguin obligatòries o reconegudes amb crèdits.

Per més informació, consulta la pàgina web del Banc Santander, o contactan’s.

Becas Connecta’t Carnet Jove

L’Agència Catalana de la Joventut ofereix 12 Beques Carnet Jove, del Programa Connecta’t, amb una dotació econòmica de 5.000 € i ofereix una experiència professional d’un any en una empresa referent amb tasques qualificades.

Els àmbits són disseny, il.lustració, fotografia, ràdio i premsa escrita, realització, caracterització, vestuari, muntatge musical, ambientació televisiva i Acció Social.

Podeu, quan s’obri la convocatòria, descarregar les bases i participar-hi a carnetjove.cat/connectat.

Si necessiteu més informació podeu contactar-nos.