Inserció laboral de BAU

El servei de Borsa de Treball dóna resposta a les necessitats professionals de les empreses i dels estudiants i alumni de BAU. L’objectiu principal d’aquest servei és acompanyar la comunitat de BAU en el procés d’inserció laboral i alhora donar resposta a les necessitats professionals de les empreses oferint talent creatiu i personal altament qualificat.

Protocol de les Pràctiques Externes davant l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

D’acord amb el Reial Decret 463/2020 aprovat pel Govern espanyol pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i atesa la situació d’emergència el departament de inserció laboral de BAU prestarà el servei de forma telemàtica a estudiants i a les empreses/institucions a través d’aquesta adreça electrònica:  insercio.laboral@bau.cat. Tot i així, en els casos en què sigui imprescindible, podrem fer una trucada telefònica mitjançant el número de telèfon de BAU.

Respecte les pràctiques externes, tenim establert el següent protocol: Les estades de pràctiques només podran portar-se a terme si es fan de forma telemàtica. En cap cas, l’estudiant podrà desplaçar-se fins a l’empresa/institució i, a més, caldrà que l’estudiant accepti continuar amb la pràctica amb aquesta modalitat.

Per tant, en cas que les empreses/institucions no puguin garantir el desenvolupament de l’estada de pràctiques de forma telemàtica, es podrà reprogramar la pràctica de forma intensiva un cop s’hagi restablert la normalitat i adaptant-se a l’horari lectiu de l’estudiant i calendari acadèmic, o bé podrà suspendre temporalment el conveni i pactar a la tornada la seva continuïtat.

No es gestionaran noves sol·licituds de pràctiques fins que es restableixi la normalitat si les condicions de les pràctiques no segueixen les condicions anteriorment esmentades.