Portal d’inserció laboral

En aquest portal trobaràs facilment ofertes de pràctiques i ofertes laborals per inscriure’t en els seus procesos de selecció. Serà el teu primer contacte dins el món professional.

També trobaràs recursos de inserció que t’ajudaran a preparar la teva candidatura davant de possibles entrevistes així com poder redactar i preparar correctament la documentació que et demanarem (cv, portafoli i carta de presentació).

Empreses i Inserció laboral

BAU disposa d’una borsa de treball molt activa. Anualment, es tramiten un gran nombre de convenis i ofertes gràcies al contacte permanent que es manté amb una àmplia diversitat d’empreses i institucions.

Cada any BAU signa més de 150 nous convenis amb una gran diversitat d’empreses i institucions vinculades al món de les arts i el disseny.

Aquesta vinculació empresarial, juntament amb la planificació anual d’accions i programes d’orientació laboral, permet als nostres estudiants i alumni accedir al mercat laboral mitjançant pràctiques externes o la contractació professional.

Estudiants

Les pràctiques a empreses són una activitat formativa que permet als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits per afavorir l’adquisició de les competències claus per al seu l’exercici professional.

Pràctiques curriculars

Es configuren com una activitat acadèmica integrada en els plans d’estudis del Grau en Disseny i del Grau en Belles Arts i es realitzen durant el 4t curs de la titulació. Tenen la mateixa consideració que qualsevol altra assignatura i, per tant, són obligatòries.

Pràctiques extracurriculars

Aquestes pràctiques les poden realitzar tots els estudiants de BAU de forma voluntària, no estan integrades en els diferents plans d’estudis i es realitzen de la mateixa manera que les curriculars en empreses, institucions, entitats i fins i tot en serveis i departaments propis de BAU.

Pràctiques no laborals

El SOC ofereix als Alumni en situació d’atur la possibilitat de realitzar pràctiques no laborals en empresa durant mínim 3 o màxim 9 mesos L’objectiu és dotar les persones joves amb qualificació d’experiència laboral per a la seva inserció laboral.

Empresa

Si es vol oferir una plaça de pràctiques o de feina es pot publicar la vacant en els diferents portals d’ofertes que gestiona el departament de inserció laboral:

Dona d’alta una oferta per pràctiques

Si es vol oferir una plaça de pràctiques es pot publicar la vacant en el portals d’ofertes que gestiona el departament de pràctiques.

Dona d’alta una oferta per alumnis

Si es vol oferir una oferta de feina es pot publicar la vacant en el portal d’ofertes que gestiona el departament d’Inserció Laboral.

Si tens dubtes, contacta amb nosaltres!

practiques.externes@bau.cat